Search This Blog

Tuesday, January 17, 2012

TIPS

Berikut merupakan tips yang boleh digunakan dalam mengajar murid tajuk 'Menulis nombor dalam perkataan'. Dalam tajuk ini, masalah akan mula wujud bila adanya nombor sifar (0) dalam nombor yang dikemukakan. Apa yang guru perlu lakukan ialah membiasakan murid untuk menggunakan kotak rumah nombor bagi menguasai tajjuk ini. *Contoh:* Tuliskan 3074 dalam perkataan *Langkah 1:* Bina kotak rumah bagi setiap nombor tersebut. Dalam contoh ini, terdapat empat rumah yang terlibat iaitu sa, puluh, ratus dan ribu *Langkah 2:* Masukkan nombor yang terdapat dalam soalan mengikut rumah masin... more »