Search This Blog

Tuesday, January 17, 2012

TIPS

Berikut merupakan tips yang boleh digunakan dalam mengajar murid tajuk 'Menulis nombor dalam perkataan'. Dalam tajuk ini, masalah akan mula wujud bila adanya nombor sifar (0) dalam nombor yang dikemukakan. Apa yang guru perlu lakukan ialah membiasakan murid untuk menggunakan kotak rumah nombor bagi menguasai tajjuk ini. *Contoh:* Tuliskan 3074 dalam perkataan *Langkah 1:* Bina kotak rumah bagi setiap nombor tersebut. Dalam contoh ini, terdapat empat rumah yang terlibat iaitu sa, puluh, ratus dan ribu *Langkah 2:* Masukkan nombor yang terdapat dalam soalan mengikut rumah masin... more »

Monday, September 26, 2011

KRT3013 TEKNOLOGI MAKLUMAT SEKOLAH RENDAH


Tugasan 1A: Perbincangan Forum (10%) - MyGuru
Tarikh akhir: 03 Oktober 2011 (Isnin)
Secara individu, pelajar dikehendaki terlibat dalam perbincangan forum yang diaktifkan oleh pensyarah e-learning masing-masing. Markah berjumlah 20% akan diberikan berdasarkan kekerapan dan kupasan positif pelajar terhadap perbincangan yang diberikan. Rubrik bagi penilaian markah untuk perbincangan forum adalah seperti berikut:

KRT3013 - Teknologi Maklumat Sekolah Rendah

SINOPSIS KURSUS: Kursus ini merangkumi topik-topik yang dapat mengembangkan kemahiran asas komputer dalam kalangan kanak-kanak seperti menggunakan komputer, menyimpan dan mendapat kembali maklumat, berkomunikasi, mencetak dan sebagainya. Juga diberi tumpuan kepada persediaan komputer untuk pengajaran dan pembelajaran, pemilihan perisian yang sesuai, perkembangan kemahiran asas melalui teknologi maklumat seperti mengenal nombor, huruf, kemahiran membaca dan kemahiran matematik.